Wyszukiwarka

DPS

Olkusz

Świadczenie usług przez

Strona główna » Aktualności » Świadczenie usług przez

wielkość tekstu: A | A | A

Dom świadczy usługi:
     1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
    a) miejsce zamieszkania,
    b) wyżywienie,
    c) odzież i obuwie,
    d) utrzymanie czystości;
    2) opiekuńcze, polegające na:
               a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
               b) pielęgnacji,
               c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
    3) wspomagające, polegające na:
               a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
               b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
               c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
             d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
             e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną                                 
                 i   społecznością lokalną,
             f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego  
                 możliwości,
             g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy,     
                 szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki  
                 do takiego usamodzielnienia,
             h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów  
                wartościowych,
             i) finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków  
                 na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30%  
                zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
            j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnieniu  
                mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
            k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.

Dom nie świadczy usług zdrowotnych, podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewniają lekarze rodzinni z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eskulap” przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Na badania specjalistyczne i różne konsultacje lekarskie mieszkańcy są dowożeni środkiem transportu  będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Za zakupione dla mieszkańców leki, zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy społecznej art. 58 ust. 3 oraz przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia placówka pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Mieszkańcy Domu mogą korzystać z usług pielęgniarki środowiskowej finansowanej ze środków NFZ zatrudnionej w tej samej przychodni, co lekarze rodzinni.

 

06

LIP

2020

679

razy

czytano

dpsolkusz.pl

O nas
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu działa na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego – decyzja nr 7/2010 PS.III.9013-6-10 z dnia 11.05.2010r. poz. w rejestrze 50. Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób przewlekle somatycznie ...
 • Informacja

  Informujemy, że 10 listopada 2023 r. (piątek) administracja Domu Pomocy ...

  9lis2023
 • Informacja

  SZANOWNI PAŃSTWO! UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ZALECENIEM ...

  8lis2022
 • Uchylenie zakazu odwiedzin

  Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu z dnia ...

  19sty2021
 • Kolędowanie zs nr 4

  Nasze kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej na ul. J. Kantego w ...

  27gru2020

Historia

Galeria

Dokumenty

Kontakt

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz
ul. Jana Kantego 4

32 64 337 39
biuro@dpsolkusz.pl

strona głównaaktualnościPROJEKTY UNIJNEZamówienia PubliczneGaleriaO nasHistoriaDokumentyRODOKontaktPolityka prywatności
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób przewlekle somatycznie chorych.
Pasja
tworzenia

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Pomoc przewlekle chorym

Deklaracja dostępności
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy