Wyszukiwarka

DPS

Olkusz

Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

wielkość tekstu: A | A | A

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Ograniczona możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury.
 • Brak alternatywy tekstowej dla multimediów.
 • Niski kontrast tekstu do tła.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
 • Telefon: 504206074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu
 • Adres: Jana Kantego 4
 • E-mail: biuro@dpsolkusz.pl
 • Telefon: 32 64 337 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU znajduje się przy ul. Jana Kantego 4.

Budynek jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Wejście główne znajduje przy ulicy Jana Kantego od strony południowej budynku, wyjście ewakuacyjne znajduje się od strony północnej. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Na prawo od wejścia znajduje się pomieszczenie Portierni za którą znajduje się korytarz prowadzący do windy. Dźwig osobowy przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewniając komunikację na poziomy 0-4 budynku.  Korytarze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy chodzika lub na wózkach inwalidzkich.

Budynek jest ogrodzony, od strony wejścia głównego posiada 2 automatyczne bramy wjazdowe. Budynek nie posiada własnego parkingu.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Historia

Galeria

Dokumenty

Kontakt

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz
ul. Jana Kantego 4

32 64 337 39
biuro@dpsolkusz.pl

strona głównaaktualnościPROJEKTY UNIJNEZamówienia PubliczneGaleriaO nasHistoriaDokumentyRODOKontaktPolityka prywatności
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób przewlekle somatycznie chorych.
Pasja
tworzenia

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Pomoc przewlekle chorym

Deklaracja dostępności
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy