Wyszukiwarka

DPS

Olkusz

Inne

Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia na 2023 » Inne

wielkość tekstu: A | A | A

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza wszczęcie postępowania na wywóz odpadów komunalnych w 2023 roku podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

 

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia: 14.12.2022r. do godz.15.00 w formie:
•pisemnej (wyłącznie listownie) na adres:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU UL. JANA KANTEGO 4

lub
•w wersji elektronicznej na e-mail: zp@dpsolkusz.pl

 

Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Wszelkie pytania związane z postępowaniem proszę kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zp@dpsolkusz.pl

Odpowiadamy wyłącznie na pytania skierowane w formie elektronicznej.

Wszystkich zdjęć: 1

Historia

Galeria

Dokumenty

Kontakt

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz
ul. Jana Kantego 4

32 64 337 39
biuro@dpsolkusz.pl

strona głównaaktualnościPROJEKTY UNIJNEZamówienia PubliczneGaleriaO nasHistoriaDokumentyRODOKontaktPolityka prywatności
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób przewlekle somatycznie chorych.
Pasja
tworzenia

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Pomoc przewlekle chorym

Deklaracja dostępności
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy