Wyszukiwarka

DPS

Olkusz

Chemia

Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia na 2021 » Chemia

wielkość tekstu: A | A | A

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza wszczęcie postępowania na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na dostawy środków czystości, wyrobów papierowych oraz worków foliowych w 2021 roku.
 
Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia:
27.11.2020r. do godz.15.00 w formie:
•pisemnej (wyłącznie listownie) na adres:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU UL. JANA KANTEGO 4
•w wersji elektronicznej na e-mail: zp@dpsolkusz.pl

 

 

Do oferty należy załączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Wszelkie pytania związane z postępowaniem proszę kierować w formie
elektronicznej na adres:
zp@dpsolkusz.pl.

 

Odpowiadamy wyłącznie na pytania w formie elektronicznej.

 

 
 

Wszystkich zdjęć: 1

Historia

Galeria

Dokumenty

Kontakt

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz
ul. Jana Kantego 4

32 64 337 39
biuro@dpsolkusz.pl

strona głównaaktualnościPROJEKTY UNIJNEZamówienia PubliczneGaleriaO nasHistoriaDokumentyRODOKontaktPolityka prywatności
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla 98 osób przewlekle somatycznie chorych.
Pasja
tworzenia

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Pomoc przewlekle chorym

Deklaracja dostępności
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy